Integritetspolicy

Skriv ut

Nedan finner du den uppdaterade Integritetspolicyn för Venere.com, vilken gäller för all information tillhandahållen eller insamlad genom den här Webbplatsen.
Venere Net S.r.l., Via Dei Giuochi Istmici 40, Rom, Italien (“Venere”, “vi”, “oss”) kommer att behandla din information som personuppgiftsansvarig.


Vi vet att bokningar online innebär att du måste förlita dig på den du gör bokningar hos. Vi sätter högt värde på din tillit och det är en viktig angelägenhet för oss att tillförsäkra en god säkerhet och integritet för den information du lämnar oss. Läs den här policyn för att få reda på mer om hur vi hanterar integritet.


• Vilken information vi inhämtar från dig
• Hur vi använder din information
• Vilka vi delar din information med
• Rätt att få tillgång till din information och andra rättigheter
• Dina val när det gäller insamling och användning av din information
• Cookies och andra tekniker
• Sekretesspolicy vid användning av Veneres appar för mobiler och surfplattor
• Hur vi skyddar din information
• Barns integritet
• Externa länkar
• Överföring av dina data till utlandet
• Ändringar av denna Integritetspolicy
• Hur du kan kontakta oss

 

Vilken information vi inhämtar från dig

Allmänt. Vi tar emot och lagrar all information som du lämnar på vår webbplats eller ger oss på annat sätt. Detta innefattar information som kan identifiera dig (“personuppgifter”) såsom för- och efternamn, telefonnummer, postadress, e-postadress och betalningsinformation (t.ex. kredit- eller betalkortsnummer, kortinnehavare och kortets giltighetstid). Vi kan också komma att begära information om dina önskemål vad gäller hotellrum. Du kan välja att inte tillhandahålla sådan information, men generellt är det nödvändigt för dig att lämna viss information för att du ska kunna boka ett hotell och avsaknad av denna information förhindrar oss från att genomföra hotellbokningen. Du har alltid möjligheten att välja om du vill ta emot meddelanden i informations- och/eller marknadsföringssyfte, som erbjudanden och nyhetsbrev.


Information om ditt resesällskap. När du gör en bokning åt någon annan via den här webbplatsen kommer vi att begära personuppgifter och uppgifter om reseönskemål angående denna person. Du ska se till att du har godkännande från andra personer innan du ger oss deras personuppgifter och uppgifter om reseönskemål eftersom de endast kommer att ha möjlighet att se och ändra sina personuppgifter via ditt konto.
Information från andra källor.  Vi kan från tid till annan erhålla både personuppgifter och annan information om dig från våra närstående bolag, partners och andra oberoende tredje parter och lägga den informationen till vår kontoinformation. Till exempel kan vi erhålla uppdaterad leverans- och adressinformation, köphistorik och demografisk information.


Automatisk information. Vi samlar automatiskt in viss information om din dator när du besöker den här webbplatsen. Till exempel samlar vi in din IP-adress, webbläsare (som Firefox, Safari eller Internet Explorer) och länkande webbplats. Vi kan också komma att samla information om dina aktiviteter online, som de resor du tittat på och de köp du gjort. Våra mål med att samla in den här typen av information automatiskt är att anpassa din användarupplevelse och förhindra bedrägeri. Se Cookies och andra tekniker för mer information.


Hur vi använder din information

Vi använder känslig kredit- och betalkortsinformation (såsom namn, kortnummer och kortets giltighetstid) för att genomföra de hotellbokningar du gör på vår webbplats. Vi använder annan information om dig för följande generella ändamål, förutsatt att du har godkänt det: att tillhandahålla dig med de produkter och tjänster du efterfrågar; att tillhandahålla dig med hotellbokningsbekräftelse och uppdateringar; för att kommunicera med dig; för att svara på dina frågor och kommentarer; för att mäta intresse för och förbättra våra produkter, tjänster och webbplats; för att meddela dig via e-post eller brev om erbjudanden och reserelaterade produkter och tjänster som kan intressera dig; för att publicera på vår webbplats och våra partners webbplatser din frivilliga feedback om fastigheter bokade genom oss; för att lägga upp dina frivilliga kommentarer på vår blogg och för att meddela dig om påföljande kommentarer via e-post om du har bett oss att göra detta när du startade prenumerationen på bloggen; för att belöna dig som del i något bonusprogram du väljer att delta i; för att lösa tvister, inhämta betalning eller göra felsökningar; för att förhindra aktiviteter som kan vara förbjudna eller olagliga; samt i övrigt på det sätt som du får information om när vi inhämtar informationen.
E-postkommunikation. Vi vill göra det enkelt för dig att dra fördel av reserelaterade erbjudanden på vår webbplats. Ett sätt vi gör detta på är att skicka e-postmeddelanden till dig som innehåller information som passar dina hotellrelaterade intressen om du gick med på att ta emot marknadsföringskommunikationer via e-post. I de fall där lagen kräver det kommer vi att följa allmänt tillgängliga opt-out-listor när vi skickar marknadsförinsgkommunikationer till dig. Om du till exempel (i) söker efter ett hotell i New York på vår webbplats och väljer att inte boka hotellet, eller (ii) öppnar ett av våra marknadsföringsmeddelanden och klickar på en länk (som tar dig till vår webbplats) som handlar om New York och/eller till ett hotell i New York, kan vi komma att skicka ett e-postmeddelande till dig med information om specialerbjudanden på hotell i New York. Vi tror att dessa e-postmeddelanden kan ge dig värdefull information om reserelaterade specialerbjudanden som finns på vår webbplats. Lägg märke till att i varje sådant e-postmeddelande kan du informera oss att du inte vill erhålla sådana e-postmeddelanden.
Vänligen läs igenom "Dina val när det gäller insamling och användning av information" nedan.


Vilka vi delar din information med

Med ditt godkännande kan vi komma att dela din information med följande: • Leverantörer, som hotell som uppfyller dina bokningar. Genomgående på den här webbplatsen kommer det att anges vilka tjänster som tillhandahålls av tredje part. Därför uppmanar vi dig att läsa igenom integritetspolicyn för alla reseleverantörer vars produkter du köper via den här webbplatsen. Lägg märke till att dessa leverantörer kan komma att kontakta dig för att erhålla nödvändig ytterligare information om dig, för att underlätta din resebokning eller för att svara angående en kundrecension som du lämnat. Även om vi kan komma att dela anonyma kundrecensioner med våra hotell-leverantörer kommer vi inte att ge recensenternas namn eller kontaktinformation om du inte uttryckligen har meddelat oss att vi får göra detta. Vi tar inget ansvar för om hotellet räknar ut vem du är baserat på innehållet i din recension och kontaktar dig direkt.


• Tredjepartsleverantörer som tillhandahåller tjänster eller funktioner åt oss, innefattande affärsanalys, kundtjänst, marknadsföring, distribution av marknadsutvärderingar eller tävlingar, och till förebyggande av bedrägerier. Vi kan också ge dessa tredjepartsleverantörer rätt att samla in information åt oss, bland annat för att leverera tjänster på vår webbplats eller för att leverera marknadsföring online som är anpassad till dina intressen. Dessa tredjepartsleverantörer har tillgång till och kan komma att samla information där det är nödvändigt för dem för att utföra sina tjänster men de har inte rätt att använda eller lämna ut information för något annat ändamål. De måste också följa samma datasäkerhetsrutiner som vi själva använder oss av. Lägg märke till att dessa tredjepartsleverantörer kan vara etablerade i länder som inte erbjuder en nivå av skydd för dina personliga uppgifter som är jämförbar med skyddsnivån i ditt hemland. Emellertid kommer vi att sträva efter att skydda alla personliga uppgifter vi samlar in från dig i enlighet med strikta normer för dataskydd.


• Affärspartners med vilka vi kan komma att rikta gemensamma erbjudanden om produkter eller tjänster, eller vilkas produkter eller tjänster kan komma att erbjudas på vår webbplats. Du kommer att märka när en tredje part är inblandad gällande en produkt eller tjänst som du har begärt eftersom deras namn kommer att synas bredvid vårt. Om du väljer någon av dessa tjänster kan vi komma att lämna ut information om dig till affärspartnern, bl.a. dina personuppgifter. Lägg märke till att vi inte har någon kontroll över våra affärspartners integritetspolicyer.


• Länkande webbplatser. Om du länkades till den här webbplatsen från en annan webbplats (till exempel genom en länk du klickade på på en annan webbplats som tog dig till den här) kan vi komma att lämna ut viss information om dig till den länkande webbplatsen. Vi uppmuntrar dig att läsa igenom integritetspolicyn för alla webbplatser som länkat dig hit.


Bolag inom vår koncern. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra koncernbolag inom Expedia, Inc.-koncernen, listade på http://www.expediainc.com/expedia-brands/. Detta gör vi för att kunna tillhandahålla dig med information om produkter och tjänster, såväl reserelaterade som andra, som kan intressera dig (förutsatt att du har gått med på det). Om vårt moderbolag och bolagen inom vår koncern har tillgång till din information kommer de att behandla din information minst lika restriktivt som vi gör enligt de villkor som följer av denna Integritetspolicy. De kommer också följa tillämpliga lagar vad det gäller utskickning av marknadsföringskommunikationer och, allra minst, ge dig en möjlighet i alla kommersiella e-postmeddelanden de skickar att välja att inte ta emot sådana e-postmeddelanden i framtiden.


Vi kan också komma att lämna ut dina uppgifter:


• Som svar på kallelser, domstolsbeslut eller andra juridiska processer; för att etablera eller utöva våra juridiska rättigheter; för att försvara oss mot rättsliga krav; eller övrigt som krävs enligt lag. I sådana fall förbehåller vi oss rätten att ta upp eller avstå från alla rättsliga protester eller rättigheter som är tillgängliga för oss.


• När vi anser att det är lämpligt att undersöka, förbygga eller genomföra åtgärder gällande olagliga eller misstänkt olagliga aktiviteter; för att skydda och försvara vårt företags eller webbplatsens rättigheter, egendom eller säkerhet, våra kunder, eller andra; och i samband med våra Användarvillkor och andra avtal.


• I samband med en företagstransaktion såsom vid försäljning av ett dotterbolag eller en verksamhet, fusion, konsolidering, försäljning av egendom eller vid konkurs.
I alla fall förutom de angivna ovan kommer du att informeras om när dina personuppgifter kommer att delas med tredje part och du kommer att ha möjlighet att välja att inte låta oss dela sådan information.


Vi kan också komma att lämna ut sammanställd eller annan anonym information till tredje part såsom t.ex. annonsörer och finansiärer. Vi kan t.ex. meddela våra annonsörer hur många besökare vår webbplats har eller de mest populära hotellen och resmålen. Denna information innehåller inga personuppgifter och används för att utveckla innehåll och tjänster som vi hoppas att du kan ha intresse av.


Rätt att få tillgång till din information och andra rättigheter


Du får tillgång till ditt personliga konto (som skapas på vårt system när du bokar genom venere.com) för att (i) uppdatera din kontaktinformation och de relaterade valen (se "Dina val när det gäller insamling och användning av din information" nedan) och (ii) visa och avboka bokningar gjorda genom Venere.com. Du kan stänga ditt konto genom att kontakta oss på e-postadressen nedan. Lägg märke till att efter att du stängt ditt konto kommer du inte kunna logga in eller få tillgång till några av dina personuppgifter. Däremot kommer ett nytt konto öppnas om du gör en ny bokning genom Venere.com.


Oavsett om du har ett konto hos oss eller inte har du möjligheten, om du har valt att prenumerera på våra erbjudanden och nyheter vie e-post, att avsluta prenumerationen i alla sådana e-postmeddelanden vi skickar till dig, antingen genom att klicka på länken i e-postmeddelandet eller genom att kontakta oss på e-postadressen listad längs ned i den här Integritetspolicyn.
Om du inte har ett konto med oss eller vill kontakta oss gällande personuppgifter som inte visas i ditt konto kan du be oss att öppna, ta bort och modifiera informationen vi har om dig genom att skicka e-post till oss på e-postadressen listad nedan.


Du kan  dra tillbaka ditt godkännande för behandling av dina personuppgifter, som du gav när du accepterade den här Integritetspolicyn, genom att sicka ett e-postmeddelande till adressen listad längst ned på den här sidan.
I synnerlighet har du rätt att utöva alla rättigheter angivna i artikel 7 av den italienska dataskyddslagen (Italian Data Potection Code) som återges i sin helhet nedan.

Italienska dataskyddslagen (lagdekret n.196/2003) - artikel 7
(Rättighet att få tillgång till personuppgifter och andra rättigheter)


1. En registrerad [dvs. du] har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter gällande honom eller henne finns, även om de ännu inte registrerats, och att denna bekräftelse ska meddelas i en begriplig form.


2. Den registrerade har rätt att informeras om
a) varifrån hans/hennes personuppgifter härrör;
b) syfte och metod för databearbetning;
c) datalogiken som utnyttjats om databearbetning sker elektroniskt;
d) uppgiftsägarens identitet och ansvar samt dennes företrädare enligt sektion 5(2); [dvs. den företrädare som måste utses om uppgiftsägaren är en enhet/person etablerad i ett territorium utanför den europeiska unionen];
e) de enheter/personer eller grupper till vilka personuppgifter kan spridas och som kan uppmärksamma dessa uppgifter i deras roll som utpekade företrädare i någon del av landets territorium, databearbetare eller person(er) som har ansvar för databearbetningen.


3. Den registrerade har rätt att erhålla
a) uppdateringar, korrigeringar eller, vid önskemål, tillägg/integrering av informationen;
b. radering, anonymisering eller blockering av information som databearbetats i strid med lagen, inklusive information som inte längre behövs för det ändamål för vilken den inhämtats eller senare bearbetats;
c) tillkännagivandet av att de handlingar som anges under a) och b) ovan har gjorts kända – även deras innehåll – för de enheter/personer till vilka informationen har skickats utom i de fall då det inte är möjligt att uppfylla kravet eller är uppenbart oproportionerligt i förhållande till de rättigheter som ska värnas.

4. Den registrerade har att invända, i sin helhet eller delvis,
a) till bearbetning av personuppgifter som gäller honom/henne, av legitima skäl, även när det är relevant för ändamålet;
b) till bearbetning av personuppgifter som gäller honom/henne med syfte att sända reklam eller direktförsäljningsmaterial eller för marknads- eller marknadskommunikations-undersökningar.

 

Dina val när det gäller insamling och användning av din information

• Som vi angivit ovan kan du välja att inte tillhandahålla någon information till oss, men sådan information kan komma att behövas för att du skall kunna boka ditt hotell eller ta del av de erbjudanden som finns på webbplatsen.


• Du kan lägga till, uppdatera ellerta bort din information samt stänga ditt konto enligt vad som beskrivits ovan.


• När du gör en bokning genom den här webbplatsen får du välja om vill prenumerera på e-postmeddelanden från oss om hotellerbjudanden, specialerbjudanden samt nyhetsbrev. Om du har ett personligt konto som skapats när du bokade på Venere.com kan du ändra ditt val när som helst gnom att klicka på länken "Dina bokningar" på den här webbplatsen. Oavsett om du har ett personligt konto hos oss eller inte får du också möjligheten att avsluta prenumerationen på alla kommersiella e-postmeddelanden i alla sådana meddelanden vi skickar. Lägg märke till att vi förbehåller oss rätten att skicka andra kommunikationer till dig, däribland tjänstemeddelanden och administrativa meddelanden gällande dina transaktioner på den här webbplatsen, utan att ge dig möjligheten att välja att inte ta emot dem.


• Du kan också få möjligheten på vår webbplats att ge oss ett mobiltelefonnummer för att ta emot bokningsbekräftelser.


Cookies och andra webbtekniker


Läs vår Policy för cookies för mer information om vilka typer av cookies som används på Venere.com och hur du kan hantera dem.

Sekretesspolicy vid användning av Veneres appar för mobiler och surfplattor
När du använder en av Veneres mobilappar, samlar vi in och använder dina uppgifter på samma sätt och med samma syfte som på vår hemsida.


Dessutom använder vi annan information som vi samlar in automatiskt när du använder en av våra mobilappar. I mer specifika termer gäller följande:


• Vi samlar in information om om mobilappens funktionalitet när du använder den.
Detta ger oss möjlighet att identifiera de sektioner i appen som är av störst intresse för våra kunder så att vi kan fortsätta att finjustera och förbättra appen.
Med informationen vi samlar in i detta syfte kan vi inte identifiera dig direkt.


• Mobilappen skickar även tillbaka mobilenhetens unika ID-nummer (även kallat "UID"), en rad siffror och bokstäver som är unika för din mobilenhet. Vi gör endast detta första gången du använder mobilappen så att vi kan bekräfta antalet nedladdningar till vårt reklamnätverk som resulterar från klick på respektive banners och andra marknadsföringsverktyg.


• När du använder funktionen 'nuvarande plats' i mobilappen för att hitta ett hotell nära dig, använder vi informationen om din plats – som tillhandahålls av din mobilenhets GPS eller annan liknande teknologi – för att visa hotell i närheten. Vi samlar inte in platsdata om du inte klickar på verktyget 'nuvarande plats' och du kan stänga av insamlingen av platsdata när du vill i dina inställningar. Första gången du öppnar appen är den automatiskt inställd på 'nuvarande plats’, förutsatt att du har accepterat att tillåta appen att använda din platsdata.


Du har alltid kontroll över vilken information som en mobilapp skickar till dig. Du kontrollerar detta genom att antingen ändra dina inställningar i appen eller i din mobilenhet. Du kan även ta bort appen helt och hållet från din mobilenhet och bruka våra tjänster direkt på vår vanliga hemsida.


Hur vi skyddar din information

Vi vill att du ska känna dig trygg med att använda den här webbplatsen för dina resebokningar, och vi anser det viktigt att skydda den information vi samlar in. Även om ingen webbplats kan garantera fullständig säkerhet har vi implementerat lämpliga administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsprocesser för att skydda de personuppgifter du tillhandahåller oss med. Till exempel har endast auktoriserad personal tillgång till personuppgifter och de får endast använda personuppgifterna för tillåtna affärsfunktioner. Därutöver använder vi kryptering när vi sänder dina känsliga personuppgifter mellan ditt och vårt system, och vi använder brandväggar för att förebygga att icke auktoriserade personer får tillgång till din information


Barns integritet

Denna webbplats är riktad till en allmän publik och erbjuder inte tjänster riktade mot barn. Om vi får reda på att ett barn under 18 har gett oss några personuppgifter kommer vi genast att ta bort den här informationen.


Externa länkar

Om någon del av denhär webbplatsen länkar till andra webbplatser gäller denna Integritetspolicy inte för dessa webbplatser. Vi rekommenderar därför att du läser igenom den integritetspolicy som anges på sådana webbplatser för att förstå den webbplatsens policy för att samla in, använda och lämna ut personuppgifter.


Överföring av dina data till utlandet

Venere tillhör en internationell företagskoncern. Mot bakgrund av detta faktum kan vi, då och då, överföra din information till servrar och/eller databaser i andra länder. Om du besöker vår webbplats från annat land än USA bör du vara medveten om att din information kan komma att föras över till, sparas i, och på annat sätt behandlas i USA, där vissa av våra serverar är belägna och en central databas drivs från. Skyddet för personuppgifter och annan lagstiftning i USA och andra länder är kanske inte så omfattande och restriktivt som i ditt land, men du kan räkna med att vi gör vad vi kan för att din integritet skyddas. Genom att använda våra tjänster är du medveten om att din information kan komma att föras över till våra anläggningar och tredje parter som vi lämnar informationen till enligt denna personuppgiftspolicy.


Ändringar av denna Integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna Integritetspolicy i framtiden. Vi kommer att meddela dig om väsentliga förändringar till denna Integritetspolicy genom att skicka ett meddelande till den e-postadress du meddelat oss eller genom att placera ett tydligt meddelande på vår webbplats.

 

Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor till oss med anledning av denna Integritetspolicy (eller din reseplanering eller dina inköp) kan du skicka e-post eller skriva till oss på:


Telefonnummer: 08 51761806
Venere Net S.r.l.
Attn: Customer Care
Via Dei Giuochi Istmici 40
00135 - Rom
Italien

Denna Integritetspolicy gäller från och med 20 juli 2015